2014.02.19

"Budżet Obywatelski"

   Uczniowski Klub Sportowy Zaspa w porozumieniu z dyrekcją ZKPiG nr 12 przy ul. Burzyńskiego 10 wziął udział w projekcie "Budżet Obywatelski" ogłoszonym przez władze naszego miasta Gdańsk. Projekt ma na celu budowę ogólnodostępnej bieżni tartanowej ze skocznią w dal na terenie szkoły dla uczniów, mieszkańców osiedla oraz wszystkich tych którzy prowadzą aktywny tryb życia.

Jak głosować?

 • wejdź na stronę: www.gdansk.pl
 • klikasz w baner głosowania (pasek z plakatem Budżet Obywatelski)
 • wchodzisz do strony głosowania (ikona głosuj na niebiesko u dołu strony) i wpisujesz:
  • imię i nazwisko (w przypadku nazwisk dwuczłonowych wpisujesz tylko pierwszy człon),
  • PESEL,
  • 2 x adres email na który dostaniesz link weryfikacyjny,
  • wchodzisz do swojej poczty elektronicznej podanej powyżej i klikasz link, który wprowadza się do panelu głosowania,
  • wybierasz "Piąty Okręg Konsultacyjny"
  • następnie w tabelce z prawej strony zaznacz "Projekt nr 15".

Zagłosujcie dla siebie i swojego dziecka!


Informator pilotażowego projektu: 
"Budżet Obywatelski' 2014" w Gdańsku

 • 9 mln zł do rozdysponowania
 • 6 Okręgów Konsultacyjnych
 • 1,5 mln zł dla Okręgu
 • Maksymalny koszt jednego projektu 500 tys. zł
 • Składanie wniosków 04-22 listopada 2013 roku
 • Głosowanie 10-23 lutego 2014 roku

Wypełnij wniosek, tutaj », i poproś o poparcie 15 mieszkańców Gdańska,
To proste !!! 

 1. Ukończyłeś 16 lat i masz pomysł na zmiany w Gdańsku w obszarach:
 • tereny rekreacyjne i ich infrastruktura (np. tereny zieleni miejskiej, wybiegi dla psów, place zabaw, siłownie ‘pod chmurką’, mała infrastruktura np. ławki),
 • wiaty i otoczenie przystanków (np. budowa wiat, remonty wiat, ławeczki, udogodnienie dojścia i oczekiwania na przystankach),
 • zmiany w organizacji ruchu (np. miejsca parkingowe, skrzyżowania równorzędne, uspokojenie ruchu, zmiana podporządkowania, lokalizacja przejść dla pieszych, ograniczenia ruchu),
 • bezpieczeństwo (np. oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna, monitoring),
 • naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego (np. naprawa infrastruktury, naprawa jezdni i chodników, przejścia przez tereny zielone, utwardzanie nawierzchni gruntowych),
 • remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska,
 • sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach.
 1. Pobierz wniosek ze strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski i wypełnij go. Poproś o poparcie 15 mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16 lat.
 2. Złóż wniosek w dniach 4-22 listopada 2013 r.

Pamiętaj, że zawiera on oryginalne podpisy, musi być zatem złożony w formie papierowej. Urząd będzie przyjmował wnioski w dniach 4-22 listopada 2013 r. (w ostatnim dniu do godz. 15:00). Będziesz mógł go złożyć w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu).

 1. W dniach 25 listopada 2013 r. - 17 stycznia lub 31 stycznia 2014 r. złożony przez ciebie wniosek będzie analizowany przez jednostki merytoryczne Miasta.
 2. Ostatecznej oceny formalno-prawnej dokona Zespół Konsultacyjny, który wpisze projekt do Bazy Projektów.
 3. 4 lutego 2014 r. nastąpi losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej do głosowania.
 4. W dniach 10-23 lutego 2014 r. będziemy głosować nad propozycjami. Każdy głosujący będzie mógł oddać po jednym głosie na 5 różnych projektów, niezależnie od Okręgu Konsultacyjnego w którym mieszka. O sposobie i miejscach głosowania opowiemy ci w styczniu 2014 r.
 5. 25 lutego 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów i rozpoczęcie ich realizacji.

♦ Niezbędne informacje i kontakty ♦

W jakiej jednostce pomocniczej mieszkam?

    Podział na jednostki pomocnicze to podział administracyjny i nie musi pokrywać się ze zwyczajowo przyjętymi, czy historycznymi nazwami. Aktualny wykaz ulic przynależnych danej jednostce znajdziesz na stronie Miasta - www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,647.html

 • Zakres 1
  - tereny rekreacyjne i ich infrastruktura - kierownik Działu Utrzymania Zieleni ZDiZ, Ewa Woźniak, tel. 58 52 44 561.
   
 • Zakres 2 
  -wiaty i otoczenie przystanków - kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej ZDiZ, Paweł Adrian,  tel. 58 55 89 724.
   
 • Zakres 3 
  -zmiany w organizacji ruchu - kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.
   
 • Zakres 4
  -
  bezpieczeństwo - kierownik Działu Inżynierii Ruchu ZDiZ, Tomasz Wawrzonek, tel. 58 55 89 811.
   
 • Zakres 5
  -
  naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego - kierownik Działu Utrzymania Dróg ZDiZ, Stanisław Małachowski, tel. 58 52 44 541.
   
 • Zakres 6
  -
   remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Wiesław Galikowski,  tel. 58  32 05 112, email:wgalikowski@drmg.gdansk.pl.
   
 • Zakres 7
  - sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach - kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi powyżej ze względu na rodzaj prac.

 • Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
  dr inż. arch. Paulina Borysewicz, konsultant GZNK ds. przestrzenno-społecznych, e-mail: paulina.borysewicz@gznk.pl
   
 • Biuro Rozwoju Gdańska
  w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego –
  www.brg.gda.pl - tel. 58 30 84 445, e-mail: brg@brg.gda.pl

 • Mapa planów zagospodarowania przestrzennego: www.gdansk.pl/bip/architektura,.html
   
 • Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, tel. 58 32 36 450
   
 • Mapa własności dostępna jest na stronie: www.gis.gdansk.pl

 • Wydział Geodezji, tel. 58 32 36 780
   
 • Budynki użyteczności publicznej: 
  • Wydział Edukacji
   - budynki oświatowe, Katarzyna Szymańska, tel. 58 32 36 711, 
  • Wydział Polityki Społecznej
   -
    budynki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, Anna Przybyszewska,
   tel. 58 32 36 767
    
 • Cennik miejski, ile kosztuje miasto? www.gdansk.pl/cennik

    Jeśli po lekturze informatora i odwiedzinach strony www.gdansk.pl/budzet-obywatelski masz dodatkowe pytania lub chcesz przesłać uwagi Zespołowi Konsultacyjnemu wyślij mail na adres: piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl

Piotr Kowalczuk 
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

 Więcej informacji na stronie: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski